ALLMÄNNA VILLKOR

UTBILDNING EXTENSIONS

Du som bokar dig till kurs eller extensions utbildning vid Worlds Of Ego är minst 18år när utbildning/kurs genomförs. Är du under 18 år behöver du kontakta oss först samt behöver vi målsmans tillstånd skriftligt. För anmälan läs mer på sidan Extensions Stylist utbildning

ANMÄLNINGSAVGIFT – BOKNING

Vid bokning och därmed godkännande av dessa villkor har eleven och Worlds of Ego ingått i ett avtal, anmälan är därmed bindande. Efter bokning har eleven reserverat en plats vid önskad extensions utbildning. Eleven kommer erhålla bokningsbekräftelse vid bokningstillfället via e-post eller brev. Kallelse till utbildningsstart skickas ut ca två veckor före utbildningsstart.

UTBILDNINGSAVGIFT

Utbildningsavgiften skall vara Worlds Of Ego tillhanda senast 30 dagar före bokat utbildningsstartdatum. Anmälningsavgiften ligger utöver utbildningsavgiften. Avgiften inkluderar undervisning, kursmaterial, produktpaket, samt certifieringsprov. Avgiften inkluderar inte kost, logi, resor eller andra kostnader för eleven. Avgiften återbetalas ej.

AV- OCH OMBOKNINGAR

Av- och ombokning är tillåtet fram till 30 dagar före utbildningsstart. Vid av- och ombokning debiteras hela bokningsavgiften samt tillkommer en administrativ avgift om 20 procent av utbildningsavgiften. Vid avbokning inom 30 dagar före utbildningsstart skall hela anmälningsavgiften samt utbildningsavgiften betalas.

OMBOKNINGAR

Vid ombokning skall utbildningsavgiften betalas senast 30 dagar före ursprungligt bokad utbildningsstart. Vid ej påbörjad eller avbruten utbildning pga. sjukdom, krävs uppvisande av läkarintyg för att eleven skall tilldelas plats vid nästa utbildningstillfälle. Vid ombokning pga. sjukdom skall anmälningsavgiften samt utbildningsavgiften vara betald senast 25 dagar innan bokad utbildningsstart. Eleven är då även skyddad från eventuella prishöjningar samt ombokningsavgifter.

ÅNGERRÄTT

Eleven har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från bokningstillfället. Har eleven påbörjat sin extensions utbildning eller på annat sätt börjat utnyttja böcker och/eller annat undervisningsmaterial gäller inte längre ångerrätten. Utövande av ångerrätten sker enklast genom att kontakta oss via info@worldsofego.se. Återbetalning av anmälningsavgiften sker inom 30 dagar från vi bekräftat ändringen.. Har du frågor kring detta kan du kontakta oss på info@worldsofego.se. Ange datum för utbildningen samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften.

UNDERVISNING, PRAKTIK, MODELLER

Undervisningen kan ske på Svenska och Engelska och sker till självkostnadspris för eleven. Vid distansutbildning ansvarar eleven själv att denne har tillräcklig bandbredd, (internetanslutningens nedladdningshastighet), så att hen i realtid kan ta emot livestreamade lektioner. Du som elev bör kontrollera att du utan störning kan ta emot streaming i minst 360p. Har du frågor i detta så vänd dig till din internetleverantör.

SÄKERHET OCH TRIVSEL

Eleven förbinder sig att följa de säkerhetsföreskrifter som gäller i skollokalerna. Vid påbörjad utbildning tecknar Worlds of Ego en ansvars-försäkring löpande under elevens tid i lokalerna. Worlds of Ego ansvarar inte för hår-, eller produktallergi, utslag, astma, andningsbesvär, ryggproblem etc. under utbildningen. Worlds of Ego ansvarar inte heller för värdesaker eller förlorade föremål.

ÄNDRINGAR

Det kan i ovanliga fall hända att Worlds of Ego behöver ändra startdatum eller skjuta upp en kurs/utbildning. Worlds of Ego strävar efter att meddela eleven så tidigt som möjligt om sådana händelser. Worlds of Ego förbehåller sig rätten utan förvarning till ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, kostnader, tryckfel, samt ändringar av utbildningsanvisningar.

DISTANSUTBILDNING

Distansutbildning kan ställa högre krav på studiedisciplin än traditionella  studier och på förmågan att tillgodogöra sig information och kunskaper på andra vis än genom fysiska möten. Du behöver tillgång till bra (mobil)kamera för att dokumentera inlämningsuppgifter. Din utbildare ger dig support och återkoppling via Worlds of Ego digitala lärplattform, telefon eller Skype alltefter situation och behov. Du har inte fysisk tillgång till lärare.

UPPHOVSRÄTT/IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

All upphovsrätt, patent, konstruktion och andra immateriella rättigheter i eller i samband med något kursmaterial som tillhandahålls eller görs tillgängligt i samband med våra kurser är Worlds of Ego enskilda egendom. Ingen del av något kursmaterial får kopieras, lagras i ett söksystem eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, genom kopiering, inspelning eller på annat sätt, eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt godkännande från Worlds of Ego..

PERSONUPPGIFTER FOTO & RÖRLIG BILD SAMT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

För att kunna skriva ut kursintyg, fakturera och administrativt genomföra kursen samlar Worlds of Ego in person- och företagsuppgifter. För att kunna genomföra så bra kurser som möjligt samlar Worlds of Ego i förväg in uppgifter om bland annat förkunskaper, erfarenhet och förväntningar. I inget fall ska uppgifterna vara av konfidentiell natur..

Genom anmälan till kursen godkänner eleven ovanstående. Worlds of Ego lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part. Eleven godkänner att Worlds of Ego fotar denne och dennes arbete under utbildningstiden i marknadsföringssyfte. Eleven godkänner även att Worlds of Ego filmar eleven under arbete som tex. lektionsmodell, detta för att kunna visa andra elever och i marknadsföringssyfte. Om inte eleven godtar att fotas och filmas av Worlds of Ego vid skolan, tex. om denne lever under skyddad identitet, skall den meddela Worlds of Ego innan utbildningsstart och då respekterar Worlds of Ego detta. Eleven kan när som helst meddela Worlds of Ego att radera elevens uppgifter eller få ett utdrag på vilka uppgifter som finns lagrade.