Integritetspolicy

PERSONUPPGIFTER


Worlds of Ego AB värnar om kundens personliga integritet och strävar efter att alltid skydda alla personuppgifter på bästa sätt. Worlds of Ego avser att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Nedan skriven policy beskriver vilken information Worlds of Ego samlar, i vilket syfte och hur denna används. Den ger också information om hur kunden kan gå tillväga för att ta del av sparad information och för att denna ska tas bort. Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp eller vid lämnande av uppgifter samtycker kunden till behandling av personuppgifter i enlighet med denna policy.

Worlds of Ego AB, 556989-3380,, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av kundens personuppgifter.

I de fall kunden har valt att betala via Qliro har kunden också ingått ett avtal med dem, där Qliros regler för personuppgiftshantering gäller. För detta avtal har Worlds of Ego inget ansvar.

1. VÅRT ÅTAGANDE OCH ANSVAR

Worlds of EGO AB (”Worldsofego”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) prioriterar högt att skydda och respektera den personliga integriteten för alla individer vars personuppgifter vi behandlar som en del i vårt tillhandahållande av våra produkter och tjänster (”tjänster”). Nedan beskrivs vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål, och även de val som du har.

Denna Integritetspolicy beskriver den personuppgiftsbehandling för vilken Worldsofego är personuppgiftsansvarig. Våra webbsidor och tjänster kan från tid till annan innehålla länkar till tredje parters webbsidor eller tjänster som inte kontrolleras av oss. Om du besöker sådana webbsidor eller använder sådana tjänster, notera att denna Integritetspolicy inte gäller för sådana tredje parters personuppgiftsbehandling, varför vi uppmanar dig att noggrant granska hur sådana tredje parter behandlar personuppgifter innan du använder deras webbsidor eller tjänster. Om du inte förstår alla aspekter av denna Integritetspolicy, är du välkommen att kontakta oss på info@worldsofego.se

2. NÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?


Vi behandlar personuppgifter som du har lämnat över till oss i samband med beställning och användning av våra tjänster, genom dina kontakter med oss och tredje parter som handlar för vår räkning, samt när du anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev och när du besöker våra webbsidor

3. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vid beställning och användning av våra tjänster registreras namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-nummer samt identifieringsdata för enheter som du använder för att få tillgång till och använda våra webbsidor och tjänster som till exempel cookies.

4. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhanda dig våra tjänster, för att fullgöra relevanta avtal med dig och för att i övrigt administrera vår affärsrelation med dig. Personuppgifterna behandlas också för att förse dig med nyheter, information och marknadsföring rörande våra tjänster, samt för att förbättra och utveckla våra webbsidor, produkter och tjänster.

Personuppgifterna lämnas inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att personuppgifterna samlades in. Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

 5. HUR LÄNGE DINA PERSONUPPGIFTER LAGRAS.

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig, det vill säga tillhandahålla dig produkten eller tjänsten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Vissa personuppgifter behöver vi ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom lag eller förordning. Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få ligga kvar en längre tid behåller vi dina personuppgifter till dess du önskar att personuppgifterna tas bort.

6. HUR KAN JAG UPPDATERA ELLER RADERA MINA PERSONUPPGIFTER?

Genom att beställa och använda av våra tjänster samtycker du till den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Önskar du uppdatera eller radera dina personuppgifter så vänligen kontakta oss på info@worldsofego.se

För att kunna kontrollera att vi behandlar uppdaterade och korrekta personuppgifter har du rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Sådan begäran kan skickas till info@worldsofego.se

 7. FRÅGOR OM INTEGRITET.

Om du har några frågor eller funderingar kring Worldsofego Integritetspolicy eller om du skulle vilja framföra ett klagomål, vänligen kontakta oss på info@worldsofego.se